[render_cookies_list] [ultimate_gdpr_cookie_popup]Verander uw cookie consent instellingen [/ultimate_gdpr_cookie_popup]

Cookies en Privacy Statement

U bezoekt de website die eigendom is en beheerd wordt door Zorgfotograaf (de “website”). Bij gebruik van deze website kunnen Zorgfotograaf en derden zoals sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google +) informatie verzamelen over uw gebruik van deze en andere websites door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de browser op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen als u pagina’s van een website bezoekt. De cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij terugkerend bezoek van een website. De informatie die wordt verzameld door Zorgfotograaf en/of derden door het gebruik van cookies kan gebruikt worden voor digitale analyse.

Daarnaast maakt Zorgfotograaf gebruik van de diensten van Google Analytics (Google is een in de USA gevestigd bedrijf dat cookies op websites gebruikt voor digitale analyse) met als doel om het gebruik van de website te volgen en te rapporteren.
Google kan deze informatie delen met derden als dat volgens de geldende wetgeving toegestaan is of als derden de data namens Google verwerken. Dit valt buiten het beheer en de controle van Zorgfotograaf.

De volgende data, gerelateerd aan uw browser en apparaat, wordt door Zorgfotograaf op de website verzameld:

  • Uw IP-adres (deze wordt geanonimiseerd opgeslagen)
  • Het type apparaat en de browser die u gebruikt

De volgende data, gerelateerd aan uw bezoek, wordt door Zorgfotograaf op de website verzameld:

  • De website via welke u onze website heeft gevonden;
  • De pagina’s die u heeft bezocht;
  • Het land waarin u zich bevond ten tijde van uw bezoek aan onze website;
  • De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

Verwijderen en afwijzen van cookies

In de instellingen van uw browser kunt u eerder opgeslagen cookies verwijderen en voorkomen dat nieuwe cookies worden opgeslagen. De wijze om dit te doen verschilt per browser. Indien nodig kunt u hiervoor de helpfunctie van uw browser gebruiken. Het afwijzen en verwijderen van cookies heft alleen effect op het apparaat en de browser die u hiervoor gebruikt. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt moet u deze handelingen hiervoor herhalen.

Privacy Statement

Door gebruik te maken van de “website” laat u informatie achter. Dit kan persoonlijke informatie zijn die naar u kan terugleiden. Wij gebruiken en bewaren alleen data die door u is verstrekt en waarvan duidelijk is dat het hiervoor doelmatig is.

De persoonlijke data die door Zorgfotograaf, indien van toepassing, wordt verwerkt op basis van de cookies instellingen is onderdeel van de Privacy Statement van Zorgfotograaf. Zorgfotograaf verwerkt uw persoonlijke data in conform de geldende wetten en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodra deze ingaat op 25 mei 2018.

Security

Zorgfotograaf heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zorgfotograaf neemt doorlopend maatregelen om de data zorgvuldig te beschermen tegen dataverlies en ongeoorloofd en onwettig gebruik. Zorgfotograaf streeft er naar om deze maatregelen doorlopend te verbeteren. Zorgfotograaf heeft een interne procedure voor het afhandelen van datalekken.